Nitel Araştırma Notları 1

Son yüzyılda pozitivist bakıştan eleştirel bakışa bir dönüşüm var. Bu dönüşüm ihtiyaçlar dahilinde ortaya çıkmıştır.

Martin Luther ile birlikte din ve dünya görüşüne dair bir güncelleme söz konusu olmuştur.

 • Kant ve Dekart ile birlikte Felsefe-Matematik-Mantık
 • Voltorie ile devlet
 • Adam Smith ile ekonomi-girişimcilik-kapitalizm

Pozitivist – Akılcı yaklaşım

 • Gerçeklik basittir
 • hiyerarşi düzendir
 • evren mekaniktir
 • gelecek ve yön belirlenebilir
 • nedenseldir
 • değişim nicel ve birikimlidir
 • nedensellik zorunludur

Newton Paradigması:

 • Parçalar ve bunları etkileyen güç vardır
 • Tahmin yürütülebilir
 • Evrende alt ve üst yasalar aynıdır
 • Dışarıdan gözlem ve objektif bakış söz konusudur

Pozitivist Dünya Görüşü –> İşlevci dünya görüşü –>toplum bilim

Pozitivist Dünya Görüşü –> Davranışçı dünya görüşü –>Psikoloji

Yorumlayıcı Paradigma:

Albert Eisnstayn görelilik ve Heisenberg belirsizlik ilkesi ile pozitivist yaklaşım sonlanmıştır.

 • Yorumlayıcı paradigma’da: 
 • Gerçeklik karmaşıktır
 • heterarşi düzendir
 • evren holografiktir
 • gelecek ve yön belirlenemez, sadece olasılık vardır
 • ilişkiler doğrusal değildir
 • değişim morfogenetiktir
 • gözlemcinin bir bakış açısı vardır

TEK DOĞRU YOKTUR

BİLİM NESNEL DEĞİLDİR, BİR SÜREÇTİR

FEN BİLİMLERİ VE KAVRAMLARI SOSYAL BİLİMLERDE UYGULANAMAZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir