Etiket arşivi: sql giriş

Veri Tabanı Notları -1-

Bu ara fazlaca uzak kaldığım ve unutmaya yüz tuttuğum veri tabanı konusuna biraz zaman ayırıyorum. Notlar inceleyip, notlar çıkarıyorum. Bu notları da burada yayınlayacağım; belki ihtiyacınız olur.

Not: Temel düzeyde bir hatırlatma mahiyetinde olacaktır.

Öncelikle bazı kod parçalarının anlamlarını bir hatırlayalım. Tabi hepsini biliyoruz ama yinede bulunsun kenarda.

 • create table : tablo oluştur
 • drop table : tablo sil
 • atler tablo : tabloya alan ekle
 • insert into : tabloya bilgi ekleme
 • value : değer
 • select : seç
 • update : güncelle
 • delete : sil
 • from : hangi tablo
 • where  : şartlar
 • group by : bir özelliğe göre grupla
 • having : grup ölçütleri
 • and : ve
 • or : veya
 • not : değil
 • between : arasında
 • like : benzerlik
 • in : içeren
 • avg : ortalama
 • sum : toplam
 • count : say
 • max : maksimum
 • min : minimum

Genel cümle dizimimiz nasıl olacak görelim.

SELECT x, y, z, t FROM tablo1 WHERE q<30

Burada genel cümle dizimimiz için bir örnekleme yaptık ve tablo1 tablosundan x,y,z,t bilgilerini getir. Ancak bu bilgileri de q değeri 30 dan yüksek olanları da filtreleyerek getir.

Bu örnekle 3 kod parçamızı da görmüş olduk. SELECT ile istediğimiz bilgileri seçtik, FROM ile bilgilerin yer aldığı tabloyu seçtik; WHERE ile istediğimiz bilgilere şart koyduk.

Başlangıç için bu kadarı yeterli olacaktır. Bakalım örnekler yapabilecek miyiz.

Bir tablo oluşturarak başlayalım. 

CREATE TABLE calisanlar (isim varchar(30), soyisim varchar(30) gorev varchar(20), yas int(3), maas int(4) );

Burada çalışanlar adında bir tablo oluşturduk ve içerisine isim, soyisim, gorev, yaş ve maaş bilgileri tanımladık.

Şimdi tablomuza bilgi girelim.

INSERT INTO calisanlar (isim varchar(30), soyisim varchar(30) gorev varchar(20), yas int(3), maas int(4) ) VALUES (‘fatih’, ‘arıkan’, teknik eleman’, ’25’, ‘1000’);

Burada Fatih ARIKAN çalışanının tüm bilgilerini tabloda da yer alan sıralama ile tablomuza yerleştirdik.

Diyelim ki kayıt yaparken Fatih ARIKAN’ın yaşını yanlış girdik. Kaydı güncelleyelim.

UPDATE calisanlar SET yas = 30 WHERE isim=fatih AND soyisim = arikan

Burada WHERE sonrasında yazacağınız bilgileri dilediğiniz gibi seçebilirsiniz. Yeter ki güncelleme yapacağınız çalışan için benzersiz olsun seçtiğiniz bilgiler.

Gelelim girdiğimiz bilgileri tablomuzdan silmeye, sonrasında da tablomuzu tamamen silmeye.

DELETE FROM calisanlar WHERE isim = fatih AND soyisim = arikan

Burada ismi fatih ve soyismi arıkan olan kullanıcıyı tablomuzdan kaldırdık.

Peki kullanıcıyı değil de tüm tabloyu silmek istesek ne yapmamız gerek ? O zaman da yukarıda yazdığımız kodumuzdan bir kısmını kullanmamız yeterli olacaktır.

DELETE FROM calisanlar